CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BİNGÖL, GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI İSTEDİ  
24.02.2017
1518
Yazı Boyutu: A- A+
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEKİN BİNGÖL, GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI İSTEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, gümrük kapılarından giriş ve çıkışlar esnasında vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıların azaltılması amaçıyla Kanun Teklifi verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Bingöl’ün TBMM Başkanlığına sunduğu 4458 sayılı Gümrük Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif  şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

4458 sayılı Gümrük Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 14.02.2017

Tekin BİNGÖL
Ankara Milletvekili

GENEL GEREKÇE
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız gümrük kapılarından geçerken "gümrük özet beyanı " vermekle yükümlü olup, bu özet beyanı gümrük kapılarından geçmeden önce vermeleri gerekmektedir. Bu durum yasa hükmü gereğidir. Gümrük kapılarında yaşanmakta olan sıkıntı; vatandaşlarımızın beyan ile kapıya geldiklerinde, kontrolün sağlanması sırasındaki yoğunluktan kaynaklanmaktadır. Yapılacak değişiklikle gümrük kapılarından giriş ve çıkışlar esnasında vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıların azaltılması amaçlanmıştır.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 4458 sayılı Gümrük Kanunun 35.maddesinin l.fıkrasmdaki "gümrük işlemleri normal çalışma saatleri içinde yapılır" ibaresi yerine "24 saat boyunca yapılır" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihînde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

CHPnet

SİTELERİ